رفتن به محتوای اصلی

در رابطه با روش کسب دانش معنوی عملی...

در رابطه با روش کسب دانش معنوی عملی،
اگر تمرینی یافتید که تمایلات شرورانه را در شما افزایش می‌دهد و شما را به سمت خودخواهی سوق می‌دهد،
رهایش کنید،
هرچند ممکن است به چشم دیگران پرهیزکارانه به نظر برسد.
 و اگر هر عملی تمایلات شرورانه‌تان را خنثی می‌کند،
و به نفع موجودات ذی‌شعور است،
بدانید که آن راه درست و مقدس است،
و ادامه‌اش دهید،
ولو به چشم دیگران گناهکارانه به نظر برسد.

میلارپا

ترجمه‌ی اشعار عارفان جهان را اینجا بخوانید.