رفتن به محتوای اصلی

سزاوار است آنان که رهیدند


سزاوار است آنان که رهیدند
از این بیهودگی بیرون پریدند

ره پنهان به دل آغوش گیرند
که رخت از راه پنهانی کشیدند

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی