رفتن به محتوای اصلی

حرف ما چون صوفیان طامات نیست


حرف ما چون صوفیان طامات نیست
حرف بودا و عزی و لات نیست

حرف ما پیوسته جاری از خداست
یک دمی صافی و یک دم مات نیست

از کتاب دوبیتی‌های حلمی