رفتن به محتوای اصلی

عقل راه دانش محض است...


عقل راه دانش محض است. عقل خبره، در عمل چون خر در گل می‌ماند. با عقل تا مرزهای عمل می‌رسی، امّا سپس آن را رها کن و از یاد ببر. چرا که در عرصه‌ی عمل با آزمون و خطا پیش خواهی رفت، همه چیز را با تجربه کردن خواهی آموخت و معیار سنجش و تشخیص تو خرد برآمده از اعمال تو خواهد بود، نه سخنان قصار عقل.

کتاب روح | حلمی

متن کامل را اینجا بخوانید.