رفتن به محتوای اصلی

مست خواب هوشی و مدهوش عقل


مست خواب هوشی و مدهوش عقل
زیر خاک خویشی و سرپوش عقل

هر چه بیدارت کنم بیهودگی ست
کو کجا چشم بصیرت، گوش عقل؟

از کتاب دوبیتی‌های حلمی