رفتن به محتوای اصلی

ای کز غم تو سپاه جان سوخته شد


ای کز غم تو سپاه جان سوخته شد
جان‌ها به لب آمد و جهان سوخته شد

منطق ز بیان فتاد و زین مشعل صبح
شولای عدد کشان‌کشان سوخته شد

خاموش شد آن چراغ افسون و فساد
افسانه‌ی این کون و مکان سوخته شد

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.