رفتن به محتوای اصلی

وصل تو آرامش جانهای ماست


وصل تو آرامش جانهای ماست
سایه‌ی دیدار تو مأوای ماست

چیست جهنّم؟ ز تو بیرون شدن
نی ز خدا، این همه پروای ماست

عارف حق هیچ خداترس نیست
عشق خدا مذهب و تقوای ماست

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.