رفتن به محتوای اصلی

مردمان پایتخت خواب را


مردمان پایتخت خواب را
بنگر و فوّاره‌ی بیدار شو

تا بیابی روزگار خوشدلی
پلکها را درکش و در کار شو

از کتاب دوبیتی‌های حلمی