رفتن به محتوای اصلی

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند


تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند
قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت

متن کامل این غزل حافظ : اینجا