رفتن به محتوای اصلی

هر دمی جنگ است در کار جهان


هر دمی جنگ است در کار جهان
جنگ‌های جان‌فزا در رنگ جان

رنگ‌ها و جنگ‌ها در راه عشق
باید این گونه بخیزد از زمان

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی