رفتن به محتوای اصلی

حلقه‌ی دیوان مروی جان من


حلقه‌ی دیوان مروی جان من
دام کرامات و شفا نیست عشق

جمعیت خسته ندارد خدا
مجمع مستان هوا نیست عشق

حلمی