رفتن به محتوای اصلی

به جان آتش زدی و دُر شکفتی


به جان آتش زدی و دُر شکفتی
ز نو گنجینه‌های خوش شکفتی

درون پرده‌های عشق تا صبح
عجب افسانه‌های تازه گفتی

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی