رفتن به محتوای اصلی

گدازانم چنان آتش گریزد


گدازانم چنان آتش گریزد
چنان مستم که می از من بخیزد

چنانی از جهان بگسسته‌ام بند
که خیر از خیر و شر از شر بریزد

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی