رفتن به محتوای اصلی

حلقه‌ها را وا کنید ای دوستان


حلقه‌ها را وا کنید ای دوستان
جان خود پیدا کنید ای دوستان

بهر بگذشتن ز دریاهای سرخ
جان خود موسا کنید ای دوستان

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی