رفتن به محتوای اصلی

هر زمان که یک کار عظیم به پایان...

هر زمان که یک کار عظیم به پایان می‌رسد، مرد حق با خود می‌گوید: کار، تازه آغاز شده است!

همیشه کارها در حال آغاز شدن‌اند. سر هر سحر، آفتاب خلقت از نو می‌دمد و خورشید لامکان در مکان تابیدن می‌گیرد. امروز، سپیده‌دم تاریخ و این دم، دم نخست آفرینش است.


برگرفته از کتاب لامکان | حلمی