رفتن به محتوای اصلی

خوش بود گر محک تجربه آید به میان


خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

متن کامل این غزل حافظ : اینجا