رفتن به محتوای اصلی

طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود


طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

متن کامل این غزل حافظ : اینجا