رفتن به محتوای اصلی

دور باشید از کسی که مدام


دور باشید از کسی که مدام
کفر دارد نهفته، ایمان فاش

چون نیم زاهد و نیم فاسق
از چه قومم بدانمی ای کاش

متن کامل این غزل عطار : اینجا