رفتن به محتوای اصلی

انگشت‌زن فنای خود شو


انگشت‌زن فنای خود شو
وانگشت نمای مرد و زن باش

انجام ره تو گفت عطار
رسوای هزار انجمن باش

متن کامل این غزل را اینجا بخوانید.