رفتن به محتوای اصلی

شاعران بیهوده‌اندیشان هر چه عالم‌اند


شاعران بیهوده‌اندیشان هر چه عالم‌اند
شعر را باید بسوزاندن، سخن افراشتن
حرف حق هرگز مپنداری که شعر و شاعریست
شرم باد بر هر چه شعر و این چنین پنداشتن

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی