رفتن به محتوای اصلی

زندگی نو شد به دست پاک عشق


زندگی نو شد به دست پاک عشق
ای خوش این نو گشتن افلاک عشق

ما خوشان را هر دمی دیدار خوش
در نهان با مردم بی‌باک عشق

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی