رفتن به محتوای اصلی

ما باز دگرباره برستیم ز غمها


ما باز دگرباره برستیم ز غمها
در بادیه‌ی عشق نهادیم قدمها

کندیم ز دل بیخ هواها و هوسها
دادیم به خود راه بلاها و المها

متن کامل این غزل سنایی را اینجا بخوانید.