رفتن به محتوای اصلی

بتکان غبار شب را که جهات صبح گیری


بتکان غبار شب را که جهات صبح گیری
برو و بمیر از خود که حیات صبح گیری

برو سوی مرگ‌بازان، به جهان روح‌تازان
که ز جام سرفرازان درجات صبح گیری

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی