رفتن به محتوای اصلی

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی


قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

متن کامل این غزل مولانا از دیوان شمس: اینجا