رفتن به محتوای اصلی

بر دل دیوانه‌ی دلدار دوست


بر دل دیوانه‌ی دلدار دوست
کو کجا دنیا تواند سد زند

نان دهد هم جان دهد، عاشق ولی
دست رد بر سینه‌ی این دد زند

از کتاب دوبیتی‌های حلمی