رفتن به محتوای اصلی

تا کی همه مدح خویش گوییم

تا کی همه مدح خویش گوییم؟
تا چند مراد خویش جوییم؟

بر خیره قصیده چند خوانیم؟
بیهوده فسانه چند گوییم؟

گردی است به راه در، عراقی
آن گرد ز راه خود بروبیم

متن کامل این غزل عراقی را اینجا بخوانید.