رفتن به محتوای اصلی

بیا جانان من جانی مرا ده


بیا جانان من جانی مرا ده
بیا کانی ز کیهانی مرا ده

شکمبازان تقوایی چه خواهم؟
بیا دیوانه‌مردانی مرا ده

از کتاب دوبیتی‌های حلمی