رفتن به محتوای اصلی

بار دیگر ملتی برساختی برساختی


بار دیگر ملتی برساختی برساختی
سوی جان عاشقان پرداختی پرداختی

بار دیگر در جهان آتش زدی آتش زدی
تا به هفتم آسمان برتاختی برتاختی

متن کامل این غزل مولانا: اینجا