رفتن به محتوای اصلی

عقل است که نام دیگرش اوهام است


عقل است که نام دیگرش اوهام است
یک دام و درون خود هزاران دام است

پُرخدعه ز صلح و دوستی می‌گوید
در صحنه ولی جنگی خون‌آشام است

از کتاب دوبیتی‌های حلمی