رفتن به محتوای اصلی

شغل من و دل یکی نوکری جان تو


شغل من و دل یکی: نوکری جان تو
شغل یکی عشق و بس در ره آسان تو

نی احدی شد بری از شب نیلوفری
تا نشد او مشتری در ره پنهان تو

از کتاب دوبیتی‌های حلمی