رفتن به محتوای اصلی

عاقلان چون لاف از ره می‌زنند


عاقلان چون لاف از ره می‌زنند
هر دمی بر خود دو به‌به می‌زنند

عاشقان خاموش گلزارند لیک
تا دهان وا کرده چه‌چه می‌زنند

از کتاب دوبیتی‌های حلمی