رفتن به محتوای اصلی

رو مذهب عاشق را برعکس روش‌ها دان


رو مذهب عاشق را برعکس روش‌ها دان
کز یار دروغی‌ها از صدق به و احسان

حال است محال او مزد است وبال او
عدل است همه ظلمش داد است از او بهتان

نرم است درشت او کعبه‌ست کنشت او
خاری که خلد دلبر خوشتر ز گل و ریحان

متن کامل این غزل مولانا از دیوان شمس : اینجا