رفتن به محتوای اصلی

گاهی دم قانون شوم


گاهی دم قانون شوم
گاهی شراب خون شوم

بر عاقلان شلّاق‌زن
بر عاشقان مجنون شوم

از کتاب دوبیتی‌های حلمی