رفتن به محتوای اصلی

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست


ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

متن کامل این غزل حافظ : اینجا