رفتن به محتوای اصلی

صد مغلطه‌ها کرده تا روی بپوشد هیچ


صد مغلطه‌ها کرده تا روی بپوشد هیچ
در هیچ فرو رفته تا هیچ فروشد هیچ

این هیچ‌فروشی را دانی که چه بازارست؟
شاید که ز خلق وهم صد هیچ بدوشد هیچ

از کتاب دوبیتی‌های حلمی