رفتن به محتوای اصلی

آنچه عمل می‌کند نیروی حال نیست...


آنچه عمل می‌کند نیروی حال نیست،
بلکه نیروی تسلیم است.

از کتاب لامکان | حلمی