رفتن به محتوای اصلی

این مستی کشمش نیست هرچند که کشمش خوش


این مستی کشمش نیست هرچند که کشمش خوش
این مستی چشم توست کز حدْقه به نا خیزد

هم باد هم آتش باش، هم تیر هم آرش باش
دردانه‌ی بی‌غش باش تا ماه فرا خیزد

متن کامل این غزل حلمی : اینجا