رفتن به محتوای اصلی

آه از این باغ وحش، بار خدایا امان


آه از این باغ وحش، بار خدایا امان
صبح خدا دیده‌ام، این شب انسان چه سان؟

هر چه تو گفتی نوشت این قلم پارپار
کار چو پایان رسد نام رهایی بخوان

از کتاب دوبیتی‌های حلمی