رفتن به محتوای اصلی

در صفت عاشقی لفظ و عبارت بسوخت


در صفت عاشقی لفظ و عبارت بسوخت
حرف و بیان شد نهان نام و نشان شد پدید

متن کامل این غزل سنایی : اینجا