رفتن به محتوای اصلی

خبر داری که عالم گوی یار است؟


خبر داری که عالم گوی یار است؟
زمان شمشیری از ابروی یار است؟

همه این جنگ‌های مرد افکن
ز صحراگردی گیسوی یار است؟

از کتاب دوبیتی‌های حلمی