رفتن به محتوای اصلی

بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد


بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد

از رباعیات رودکی