رفتن به محتوای اصلی

تنها با «فرمان کار» است که می‌توان...


تنها با «فرمان کار» است که می‌توان از چرخ بیرون شد. کار مشقّت‌بار حال.

از کتاب لامکان | حلمی