رفتن به محتوای اصلی

هر چه کلام آیدم از سر بام آیدم


هر چه کلام آیدم از سر بام آیدم
بشنو سرود خدا کز دم جام آیدم

صحبت روح‌القدس نیم‌شبان وقت مرگ
همچو نسیم بهشت، همچو سلام آیدم

از کتاب دوبیتی‌های حلمی