رفتن به محتوای اصلی

به گرد جاعلان خوش سور و ساتی‌ست

به گرد جاعلان خوش سور و ساتی‌ست
که خلقان را به رمّالان نشاطی‌ست

به نام حق در این شبخانه‌ی جان
عجب از دست خفّاشان بساطی‌ست

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی