رفتن به محتوای اصلی

صورتی در زیر دارد آن چه در بالای ماست


صورتی در زیر دارد آن چه در بالای ماست
روح را دانی چه باشد؟ قامت والای ماست

کار و بار ماست عشق و راه جز معشوق نیست
خادم ذرّات پائینیم و بالا جای ماست

از کتاب دوبیتی‌های حلمی