رفتن به محتوای اصلی

در کارگه عشق نه نیّت به حساب می‌آید...

 در کارگه عشق نه نیّت به حساب می‌آید و نه حرف. بلکه تنها عمل به حساب است. صد هزار نیّت کن، هزار حرف خوب زن. یکی عمل نکن. همه هیچ.

راه عشق چنین است:
چشم می‌بندی به کار.

از کتاب روح | حلمی