رفتن به محتوای اصلی

هر چه جز باده مرا عطر ندامت بدهد


هر چه جز باده مرا عطر ندامت بدهد
جان چو بشنید بوی باده به جایی برود

متن کامل این غزل حلمی : اینجا