رفتن به محتوای اصلی

آزادطبع و پاک‌نهاد و مجرد است


آزادطبع و پاک‌نهاد و مجرد است
نیکوخصال و نیک‌خوی است و موحد است .

منوچهری