رفتن به محتوای اصلی

عشق چو آمد سر غوغای خویش


عشق چو آمد سر غوغای خویش
سرزده برخاست دل از جای خویش

گفت میاشوب و اناالحق مگو
حق مزند دم ز من و مای خویش

از کتاب دوبیتی‌های حلمی