رفتن به محتوای اصلی

از سریر لامکان تابیده دوست


از سریر لامکان تابیده دوست
آن خروش و این خموشی‌ها از اوست

بی‌سخن دل با حضورش پا به پاست
دم به دم جان در سطورش در وضوست

از کتاب دوبیتی‌های حلمی